Pověst – Mistrovský výstřel

Tenkrát, když švédský vojevůdce Torstenson obléhal Brno, umínil si, že je za každou cenu dobude. Ale město vzdorovalo a slavný vojevůdce už ztrácel trpělivost.

Jednoho dne ležel ve svém křesle před stanem a přemýšlel o tom, jak by vzpurné město pokořil. Trápila ho dna a hlavou se mu honily mrzuté myšlenky. Chtěl se aspoň napít vína, aby zahnal špatnou náladu. Ale jak zvedl pohár k ústům, najednou zazněl nahoře na hradbách ze Špilberku výstřel, zahvízdla kulka a fít! pohár mu vyletěl z ruky a odletěl daleko do trávy.

Všichni zůstali ohromeni a běželi k vojevůdci, jestli žije. Jediný on zachoval klid, jen celý zbledl a řekl: „To byl opravdu mistrovský výstřel! Všecka čest tomu střelci. Ale raději mně doneste menší pohár, ať má menší cíl.“

Ta zpráva se rychle roznesla po celém švédském vojsku a brzy taky v obleženém městě. O tom Torstensonovi se tenkrát říkalo, že prý je nezranitelný: může ho zabít jedině skleněná kulička, když ji někdo ulije v noci a ví, co a jak.

Z knihy Marty Šrámkové a Oldřicha Sirovátky Brněnské kolo a drak / Pověsti z Brna /, vydané v nakladatelství Blok v Brně v roce 1991.

17. 09. 2010